Frimureriet i Hillerød har eksisteret siden 1861, så de lokale brødre har for længst fejret 150-års jubilæum.

Sankt Johanneslogen Frederik VII, der har cirka 120 medlemmer, arbejder i eget hus og har en intention om også i de kommende år at styrke det sammenhold, som indtil denne dag har præget frimureriet i Hillerød og Nordsjælland i mere end 150 år.

Logen blev indviet som arbejdende loge den 2. februar 1994.

Logearbejdet foregår i vinterhalvåret fra september til april, og for interesserede afholdes der informationsaftener to gange om året.

Logen i Hillerød

Sankt Johanneslogen Frederik VII er som nævnt en arbejdende loge, hvilket betyder, at den har ret til at optage og forfremme brødre til og med Ordenens III grad.

Sankt Johanneslogen Frederik den Syvende