Familien kommer altid først. Det er hovedreglen for enhver frimurerbroder. At gå i logen er en meningsfuld fritidsaktivitet, som du bruger tid på, når det passer med hverdagens pligter. Din deltagelse i logearbejdet må ikke ske på bekostning af dem derhjemme eller dit arbejde.

Møderet – ikke mødepligt
Selv om Ordenen er et gammelt ordenssamfund, er vi frimurerbrødre moderne mænd. Mange af os er erhvervsaktive og har familie med små børn. Når vi deltager i logemøderne, følger vi de frimureriske traditioner og arbejder med os selv igennem de ældgamle ritualer og symboler, som vi har arvet fra tidligere generationer. Udenfor logen er vi, som mennesker er flest, og indgår i samfundet på samme måde som alle andre.

Ordenens holdning til prioriteterne i hverdagen er imidlertid klar. Familien kommer først. Dernæst kommer jobbet og til sidst logen. Som medlem af Ordenen har du møderet – ikke mødepligt. Du skal primært være til stede i og nærværende over for din familie, og det er frem for alt den, der bør opleve de positive konsekvenser af dit tilhørshold til Ordenen – at du evner at efterleve de frimureriske kundskaber i praksis.

En aften i logen betyder dog ikke nødvendigvis en aften væk fra familien. For hvert år afholder landets loger en række arrangementer, hvor dine familiemedlemmer kan deltage – f.eks. koncerter, udflugter, åbent hus-arrangementer og juletræsfester. Din ægtefælle eller samlever bliver også inviteret til en festloge, hvor hun blandt andet har mulighed for at opleve en del af I-gradsritualet.

Selv efter din død fortsætter Ordenens engagement i din familie, for vi gør, hvad vi kan, for at holde kontakten til din efterladte partner og hjælpe, hvis hun har brug for støtte. Mange loger inviterer enker til blandt andet foredrag, musik og fællesspisning, så på den måde varer et livslangt medlemskab af Ordenen faktisk længere end livet.

Læs videre