Et medlemskab af Ordenen giver dig mulighed for at deltage i mange kulturelle aktiviteter, for landets loger arrangerer hvert år blandt andet koncerter, museumsbesøg, udflugter til ind- og udland, foredrag og Open by Night-arrangementer.

Mange muligheder

Ordenens vigtigste aktivitet er selvsagt det frimureriske arbejde, men frimureriet giver dig også mulighed for at deltage i mange andre aktiviteter i eller omkring logen. Allerede fra begyndelsen af det moderne frimureri i 1700-tallet havde brødrene sans for kultur, kunst, musik, filosofi og historie, og denne interesse lever i bedste velgørende.

Flere steder i landet råder Ordenen desuden over smukke, historiske bygninger, der i sig selv er en kulturoplevelse. De fleste danskere har alene set en frimurerbygning udefra, men den rummer en indre skønhed, der ikke kan beskrives, men som skal opleves. Mange ordensbygninger har fra begyndelsen været opført til Ordenens behov og rummer derfor både logesale, bibliotek, museum og selskabslokaler.

Musik er også en vigtig del af frimureriet, og hvert år arrangeres der en række koncerter både i Stamhuset i København og i logerne rundtomkring i landet – ofte med hjælp fra de professionelle musikere og sangere, der er medlem af Ordenen.

Litteratur spiller ligeledes en vigtig rolle i Ordenen. Alene Ordensbiblioteket i København råder over en bogsamling på ca. 52.000 bind om bl.a. frimureri, filosofi, etik, religion og historie. Emner, som vi brødre studerer og drøfter, når vi mødes. Ordenen har også en forskningsloge ved navn Friederich Münter, der hvert år arrangerer logemøder, foredrag og seminarer om både velkendte frimureremner og nye forskningsresultater.

Mange loger og brødre arrangerer deres ture ikke bare rundt i Danmark, men også til udlandet. Frimureriet er universalt og globalt, og der findes selvstændige frimurersamfund i det meste af verden. Det giver danske brødre mulighed for at møde brødre fra udenlandske loger, der arbejder med andre frimurersystemer med afsæt i deres historie, traditioner og kultur. Det giver et nyttigt perspektiv på det svenske system, som Ordenen arbejder efter.

Frimureriet kan kort og godt beskrives som en uudtømmelig kilde, hvorfra vi henter dyb livsfilosofi, meningsfuldt samvær og store kulturoplevelser.

Læs videre