Når du søger optagelse i Ordenen, skal du have to faddere. Deres rolle slutter dog ikke med din optagelse – tværtimod. De vil være der for dig, så længe du har brug for det.

Fadderne hjælper dig

Når du søger optagelse i Ordenen, skal du have to faddere. Deres rolle slutter dog ikke med din optagelse – tværtimod. Dine faddere hjælper dig med at finde din plads i logen og blandt brødrene. De hjælper dig også med at forstå ritualerne, traditionerne og udtrykkene og kan besvare mange af dine spørgsmål både før og efter, du er blevet en del af broderkæden.

For at blive medlem af en af Ordenens loger skal du have to faddere, som kan anbefale dig, men deres ansvar fortsætter længe efter din optagelse.

Det er bedst, hvis du kender nogle frimurerbrødre i forvejen, da de bedre kan tale din beslutning igennem med dig og hjælpe dig med alle de spørgsmål, du naturligvis har. Kender du ingen frimurerbrødre, hjælper Ordenen dig med at finde to faddere i dit nærområde.

Faddernes vigtigste opgave er at sørge for, at du bliver en del af Ordenens fællesskab. Det er derfor en selvfølge, at du og dine faddere planlægger fælles besøg i logen efter din optagelse, og at I tilbringer en del timer sammen.

Traditionen med faddere har eksisteret, siden Ordenen blev grundlagt, og dens betydning for din frimureriske vandring kan ikke overvurderes. Fadderne hjælper dig med at åbne dørene til Ordenens mange tilbud. De følger dig ikke blot rundt i logen, men viser dig f.eks. også logebiblioteket, hvor du kan finde frimurerisk litteratur. Og de holder dig orienteret om højtidsdage, koncerter, fester, udflugter eller foredrag. Og hvis du har spørgsmål i forbindelse med dit frimureri, vil dine faddere hjælpe dig med at finde svarene. På mange måder kan forholdet mellem fadderne og en ny broder sammenlignes med et slægtskab. De er dine faddere, men de har også deres egne faddere i Ordenen, som igen har deres faddere. Og sådan fortsætter broderkæden tilbage til Ordenens grundlæggelse.

En skønne dag vil du sikkert selv stå som fadder til et familiemedlem, en ven eller en kollega, og så er det din tur til at føre ham trygt ind i ordensfællesskabet. Hver gang en broder er fadder for en ny broder, er han med til at sikre Ordenens og frimureriets udvikling og vækst – og på den måde give den arv, han selv har modtaget, videre til kommende generationer.

Læs videre
Foto: Anders Fenger-Eriksen
Foto: Den Danske Frimurerorden
Foto: Kenneth Rasmussen
Ordenens Stormesters skrivebord
Foto: Kenneth Rasmussen