Vores liv påvirkes af de mennesker, vi omgås. Til hverdag ses vi med vores familie, venner og kollegaer. I Ordenen møder vi nye mennesker i en unik sammenhæng og får med dem fælles oplevelser, der ofte resulterer i livslange venskaber.

Fællesskab

Ordenen ønsker at udvikle os frimurerbrødre og på den måde indirekte påvirke samfundet, så det bliver præget af tolerance, tillid og medmenneskelighed. Derfor giver Ordenen os mulighed for at realisere vores potentiale som mennesker med næstekærlighed og samfundssind for øje.

Igennem det frimureriske arbejde og broderlige samvær i logen møder du brødre i alle aldre og fra alle erhverv og samfundsgrupper. Vi har brødre, der er i 20’erne, og brødre, der er tæt på de 100 år. Det udvider dit perspektiv, og det gavner din personlige frimurervandring. Men du oplever også den store glæde at indgå i et unikt fællesskab, hvor du deler interesser, oplevelser og erfaringer med dine brødre. At nyde sjælens ro i gode venners lag er noget helt særligt.

Som medlem af Ordenen bliver du med andre ord et værdsat og vigtigt led i en ubrydelig broderkæde, et fællesskab, du ikke møder andre steder. Mange af de relationer, du skaber i logen, vil sikkert udvikle sig til gode bekendtskaber eller livslange venskaber. Netop fordi et medlemskab af Ordenen forpligter hele livet, har mange brødre kendt hinanden i adskillige år – og fulgt og støttet hinanden i tilværelsens lyse og mørke stunder. At vide, at dine frimurervenner altid er der for dig, og at jeres venskab bygger på et fælles værdigrundlag og en oprigtig gensidig offervilje, der rækker ud over det flygtige og overfladiske, er et af de mange privilegier ved at være frimurerbroder.

Frimureri for kvinder
Selv om Den Danske Frimurerorden ligesom en række andre ordener, brodersamfund, gilder og lav alene optager mænd, er der også tilbud om frimureri til kvinder herhjemme. Maria-Ordenen er således en lukket orden for kvinder, ligesom kvinder mødes for at arbejde med det frimureriske værdigrundlag i loger såsom Lilium og Freja. Også det internationale fællesfrimureri, Le Droit Humain, har loger i Danmark. Her arbejder mænd og kvinder sammen. Læs mere på disse logers hjemmeside.

Læs videre