Frimureriet er en skole for livet. Vi frimurerbrødre tror på, at gode samfund har brug for rollemodeller. Ordenen optager hvert år hundredvis af mænd, der alle ankommer til logens port med ønsket om at udforske sig selv og finde den vej i livet, der styrker deres gode sider. Det hjælper Ordenen dem med.

Livsduelighed

Den moderne tilværelse i det 21. århundrede udfordrer mange mennesker. Stadig flere er usikre, stressede og ensomme. Det store materielle fokus og tabet af tidligere tiders åndelige værdier har øget fremmedgørelsen i samfundet. Frimureriet er en modgift imod denne udvikling, og derfor er det mere relevant end nogensinde før. For frimureriets mål er at styrke den enkelte frimurerbroders livsduelighed, så han kan skabe et godt liv for sig selv og sine medmennesker og derved være med til at skabe et samfund præget af tolerance, tillid og medmenneskelighed.

På illustrationen til højre ser du frimureriets tankesæt i skikkelse af et træ. Træet står på en sikker grund og har dybe rødder, hvorfra det henter sin næring, der sammen med Solens lys er forudsætningen for, at det kan leve og gro. Rødderne holder samtidig træet fast, så det ikke vælter, når det blæser.

Træet viser dels den udvikling, som den enkelte frimurerbroder gennemgår på sin frimureriske vandring, dels målet for Ordenens virke. For det åndelige indhold, som Ordenen tilbyder, er en velafprøvet og virkningsfuld næring, der i mere end 275 år har fået tusindvis af mænd til at vokse som mennesker. For gennem Ordenens lærdom og ritualer med 11 smukke og meningsfulde grader får vi brødre oplevelser, der påvirker vores sanser og skaber grobund for viden og selvindsigter, og som giver næring til den personlige udvikling.

Det frimureriske arbejde kræver dog selvdisciplin og engagement af os alle. For nok har vi ligesom træet et ståsted, men det frimureriske grundlag er ikke altid entydigt eller let at forstå. Kampen for hver dag at vokse og blive en bedre udgave af os selv er ligesom træets kamp for at gro en proces, der tager mange år. Men når arbejdet lykkes, bærer grenene frugt – i form af en større selvforståelse og selvrespekt, en omsorg for andre og en bedre balance i hverdagen med familie, venner, kollegaer og de mennesker, vi møder på vores vej.

Læs videre