På denne side kan du downloade og læse de "Grundlæggende Love" og vedtægterne for Den Danske Frimurerorden.

Lovene beskriver blandt andet Ordenens formål, grundlag og organisation, betingelserne for et eventuelt medlemskab samt Ordenens forventninger til medlemmerne.

Vedtægterne for Den Danske Frimurerorden udgør de almindelige vedtægter for Ordenen som forening.

Ønsker du yderligere information om Ordenen og frimureriet, anbefaler vi, at du læser bogen "I Guld og Himmelblaat", som Den Danske Frimurerorden har udgivet.

Du har desuden mulighed for at tilmelde dig et informationsmøde, hvor du blandt andet får at vide, hvilke overvejelser, du bør gøre dig, og hvilke formelle krav, du skal opfylde, hvis du ønsker at søge optagelse i Ordenen.

En orientering om frimureri

Du har også mulighed for her at downloade informationsbrochuren "Frimureri – Personlig udvikling og broderskab", som er udgivet af Den Danske Frimurerorden, og som giver svar på de fleste af de spørgsmål, som mange ikke-frimurere stiller forud for deres optagelse i Ordenen.

Brochuren kan downloades som en pdf. Hvis du ikke har det gratis pdf-fremvisningsprogram Adobe Reader installeret på din computer, kan du hente det på dette link.

Grundlæggende love
Grundlæggende love for Den Danske Frimurerorden
Vedtægter
2024.04 Vedtægter for Den Danske Frimurerorden
Læs videre
Foto: Anders Fenger-Eriksen
Foto: Den Danske Frimurerorden
Foto: Kenneth Rasmussen
Ordenens Stormesters skrivebord
Foto: Kenneth Rasmussen