Hvis du ønsker at søge om optagelse i Ordenen og blive frimurer, skal det udelukkende være, fordi du helhjertet ønsker at udfordre dit værdigrundlag og din livsstil – at udforske dit potentiale som menneske. Det er din lyst, dit mod og din vilje, der skal være drivkraften. Du skal dog også opfylde de formelle krav.

Lyst, mod og vilje

Måske føler du dig tiltrukket af frimureriet og Ordenen. Måske du tilmed ønsker at søge optagelse og blive frimurer? Er det tilfældet, er det vigtigt, at du gør dig klart, om du har både lysten, modet og viljen til at arbejde med dig selv. Det er afgørende for Ordenen og forudsætningen for, at du får et meningsfuldt udbytte af dit frimureri.

Lysten, modet og viljen er dog ikke nok. Du skal også opfylde de formelle krav. Du skal:

være mand
være fyldt 21 år
være døbt (dåbsattest)
bekende dig til den kristne tro
have et godt omdømme

Desuden viser al erfaring, at det er vigtigt, at din ægtefælle eller samlever er indforstået med, at du lader dig optage til frimurer. Så tal beslutningen igennem derhjemme.

For at blive optaget skal du som nævnt have to faddere, der skal anbefale dig og hjælpe dig med at finde dig tilrette i logen. Det er bedst, hvis du kender en frimurerbroder i forvejen, da han bedre kan tale din beslutning igen nem med dig og hjælpe dig med alle de spørgsmål, du måtte have. Kender du ingen frimurerbrødre, hjælper Ordenen dig med at finde nogle tæt på din bopæl.

Du bør vide, at det ikke er gratis at være medlem af Ordenen. Du betaler et optagelsesgebyr, og du skal anskaffe dig et kjolesæt, en sort vest, sorte sko samt en hvid kjoleskjorte og en butterfly forud for din optagelse. Derudover betaler du et kontingent på 2.000-4.000 kr. om året afhængigt af, hvor langt du er kommet i graderne. Du betaler også et forfremmelsesgebyr for hver ny grad, ligesom du selv betaler for dine måltider. At deltage i logearbejdet koster normalt ikke noget på nær et frivilligt beløb til velgørenhed.

Hvis du opfylder disse krav og frem for alt har mod på at indgå en livslang forpligtelse med dig selv og Ordenen i arbejdet med dig selv og for dine medmennesker, er du meget velkommen til at henvende dig til Den Danske Frimurerorden.

Frimureri for kvinder

Selv om Den Danske Frimurerorden ligesom en række andre ordener, brodersamfund, gilder og lav alene optager mænd, er der også tilbud om frimureri til kvinder herhjemme. Maria-Ordenen er således en lukket orden for kvinder, ligesom kvinder mødes for at arbejde med det frimureriske værdigrundlag i loger såsom Lilium og Freja. Også det internationale fællesfrimureri, Le Droit Humain, har loger i Danmark. Her arbejder mænd og kvinder sammen. Læs mere på disse logers hjemmeside.

Læs videre
Foto: Anders Fenger-Eriksen
Foto: Den Danske Frimurerorden
Foto: Kenneth Rasmussen
Ordenens Stormesters skrivebord
Foto: Kenneth Rasmussen