FAQ – Ofte stillede spørgsmål

På denne side finder du svar på flere af de spørgsmål, der oftest stilles til Den Danske Frimurerorden og dens brødre. Du er velkommen til at stille flere enten via vores Facebook side eller kontaktformularen.

Du kan også finde en masse nyttig information om Ordenen og frimureriet i informationsbrochuren "Frimureri – Personlig udvikling og broderskab", som giver svar på de fleste af de spørgsmål, mange ikke-frimurere stiller forud for deres optagelse i Ordenen.

Nej, Den Danske Frimurerorden er ikke en hemmelig organisation, men en organisation med hemmeligheder. Ordenens formål, værdier og aktiviteter er ikke hemmelige. Vi fortæller gerne om alt undtaget vores ritualer, fordi de indeholder overraskelsesmomenter, der er forbeholdt dem, der skal optages eller forfremmes. Du kan læse mere om vores arbejde og aktiviteter under menupunktet  Logelivet.

Frimureriet henvender sig til det enkelte menneske og handler ikke om magt eller indflydelse. Ordenen ønsker at gøre gode mænd bedre, og en frimurerbroder ønsker alene at være et godt eksempel for sine medmennesker.

Den Danske Frimurerorden er et selvstændigt ordenssamfund, hvor mænd i alle aldre og fra alle erhverv og samfundsgrupper mødes for at arbejde med deres personlige udvikling og udfordre deres værdigrundlag og livsstil. Frimureriet er et unikt læresystem, som giver dig selvindsigt, livslange venskaber og indblik i åndelige, kulturelle og sociale traditioner, der går hundredvis af år tilbage i tiden.

Der er sikkert ligeså mange grunde til, at du søger om optagelse i Ordenen, som der er frimurerbrødre. Mange søger broderskabet, dvs. det fællesskab, der over tid kan udvikle sig til livslange venskaber. Mange søger Ordenen og frimureriet som modvægt til en fortravlet hverdag, fordi der bag logens port findes dels et andet tempo, dels et fokus på de ting i tilværelsen, som åbner op for reflektion og fordybelse. Og atter mange søger Ordenen for at lære sig selv bedre at kende og arbejde med deres personlige udvikling med henblik på at blive et bedre menneske.

Der skal gå en vis minimumstid mellem de enkelte grader, og normalt tager det 12-15 år at gå fra I til X grad. Oftest er det frimurerbroderen selv, hans faddere og en loges Ordførende Mester, der sammen drøfter og vurderer, om broderen er klar til at lade sig forfremme til næste grad. Du skal selv føle dig klar til at tage det næste skridt.

Der er i alt 11 grader i det såkaldte "svenske system", som Den Danske Frimurerorden arbejder efter. Du optages i Ordenens I grad og forfremmes gradvist til X grad. I få og særlige tilfælde – og kun på Ordenens Stormesters initiativ – kan du forfremmes til XI grad, hvis du skal have en ledende funktion i Ordenen.

Ordenslæren kan sammenlignes med en skole; her begynder vi ikke i afgangsklassen, men på første trin, og dette første trin er forudsætningen for og indledningen til den viden og de indsigter, som de følgende trin åbner for. I Ordenssammenhæng kaldes disse trin for grader, og de rummer et meget omfattende stofområde, som langsomt afdækkes lige fra optagelsen i Ordenen og efterhånden, som man opnår forfremmelse til nye grader. Indholdet formidles via et væld af gamle og indholdsrige symboler og ritualer. Symboler bruger vi dér, hvor almindelige ord ikke slår til. Da ritualerne og symbolerne tilhører de enkelte grader, er det kun brødre, som har opnået de pågældende grader, som har indsigt i deres rette betydning. Du kan læse mere om symboler og symbolik her.

Om Ordenen
Vinkel og passer over hovedindgangen til Stamhuset
Foto: Kenneth Rasmussen / DDFO
Walter Schwartz, Ordenens StormesterFoto: Claus Fisker / Ritzau Scanpix
En skole for livetIllustration: Den Danske Frimurerorden
Foto: Kenneth Rasmussen
Det Altseende ØjeFoto: iStock/Photosampler
Christian X