Den Danske Frimurerorden, dens lærdom og virke er dybt forankret i den aktive udøvelse af næstekærlighed og tolerance, herunder brødrenes agtelse for Guds skaberværk.

Værdier og dyder

Ordenen er apolitisk. Den hverken kan eller vil blande sig i brødrenes politiske anskuelser og eventuelle partitilhørsforhold. Ordenen har derimod en klar holdning til de værdier og dyder, der er selve fundamentet for frimureriet, og som kommende og nuværende brødrene forventes at efterleve.

Den menneskelige omgangsform og den offentlige debat i Danmark er gennem en årrække blevet forrået. Dette står for den modsatte udvikling af det, Den Danske Frimurerorden vil. For enhver form for hadefuld, dæmoniserende og nedgørende holdning enten til hele befolkningsgrupper, religioner eller enkeltmennesker hører ikke hjemme i det frimureriske univers.

Hvis du er broder i Ordenen eller overvejer at indtræde i den, skal du nøje overveje, om du er i stand til at leve op til frimureriets grundlæggende værdier – ikke mindst når du færdes på de sociale medier. Mennesker har ytringsfrihed, men der er ytringer, der er uforenelige med et medlemskab af Den Danske Frimurerorden.

For frimureri er ikke en smuk leg, man leger, hver gang man er i loge. Det er ikke et rollespil. Frimureriet er en alvorlig dannelsesrejse, der må og skal have indflydelse på ens liv og være med til at forme ens tanker og handlinger.

Vi frimurerbrødre er stolte af frimureriet, men vi skal til stadighed stå ved og kæmpe for det værdimæssige grundlag, vi er formet af – ikke mindst i vores samtid. Vi skal være ambassadører for ordentlighed mellem mennesker og respekt for naturen.

Mange venlige hilsener

Walter Schwartz
Ordenens Stormester

Læs videre