Logebygningen ligger i Nørrevoldgade i Nyborg.

Sankt Georgskors
Frimurerlogen i Nyborg

FRIMURERLOGEN
Nørrevoldgade 41
5800 Nyborg

© Alle rettigheder forbeholdes - Den Danske Frimurerorden