Logebygningen i Roskilde er oprindelig en tidligere TDC-ejendom, hvilket det ydre, men også kun det ydre, bærer præg af.

Frimurerlogen Sankt Laurentius i Roskilde er en gammel institution, som igennem 146 år har befundet sig på forskellige adresser i byen. Helt tilbage i 1877 mødtes brødrene i den første broderforening i det private hjem hos br. Eduard Flemmer, som var overlærer ved Katedralskolen. Dernæst flyttede logen ind i Guldaldersalen på Prindsen, videre til Jernbanehotellet og derfra til Helligkorsvej, hvorfra logen endelig flyttede til den nuværende adresse på Klokkervej den 15. december 2012.

Logen overtog som nævnt bygningen fra selskabet TDC. Derfor bar den både indvendigt og udvendigt præg af at være en kontorbygning, så inden den kunne tages i brug som logebygning, lå der et stort arbejde foran brødrene. Det skræmte dem dog ikke. Gennem dette arbejde viste Roskilde-brødrene, hvad frivilligt arbejde betyder, og der blev ydet en stor indsats fra alle sider for at indrette bygningen fuldt og helt til logens formål.

Sankt Johanneslogen St. Laurentius