Logebygningen i Aarhus er en af Ordenens smukkeste. Huset er opført i 1907-08, tegnet af arkitekt Eggert Achen, og indviet den 21. oktober 1908 af Kong Frederik VIII, som dengang var Ordenen højeste styrer.

Logebygningen er et meget stort hus. Det bebyggede areal er på cirka 1.400 kvadratmeter. I 1994-95 blev huset renoveret både udvendigt og indvendigt, og modtog i den forbindelse et diplom fra Aarhus Kommune for at "bidrage til højnelsen af byens bygningsmæssige værdier gennem en særlig indsats".

Bygningen rummer i dag Provinsiallogen i Aarhus, Sankt Johanneslogen St. Clemens og Sankt Andreaslogen De fire Roser. I Huset er der fem logesale, bibliotek, museum samt flere spisesale, hvoraf den største kan rumme 225 personer.

Huset er udsmykket med relieffer udført af billedhuggeren Elias Ølsgaard, seks store frescomalerier udført af J. Hansen-Reistrup og et meget smukt glasmaleri i et vindue på hovedtrappen.

Frimureriet i Aarhus

Allerede i 1856 blev de første frimurere fra Aarhus optaget i Sankt Johanneslogen Cimbria i Aalborg. I 1860 finder man i Aarhus og den nærmeste omegn en del brødre, der er medlemmer af forskellige loger rundtomkring i landet. To af disse brødre tog initiativ til at samle disse brødre til et møde, og i 1861 tog frimureriet så sin første begyndelse i Aarhus, idet syv Aarhus-brødre fik tilladelse til at danne en broderforening, som mødtes nogenlunde regelmæssigt til møder rundtomkring i hjemmene.

I 1863 oprettedes den første Sankt Johannes-instruktionsloge, hvis første møde blev afholdt på Hotel Royal. Moderlogen var som nævnt Sankt Johanneslogen Cimbria i Aalborg. Instruktionslogen udviklede sig hurtigt, og i 1870 fik man tilladelse til at omdanne logen til en arbejdende loge, såfremt man kunne skaffe egne, passende lokaler. Straks gik man i gang med at skaffe de nødvendige midler til grund og bygning, og i 1871 stod den første loge klar i Amaliegade. Den 23. november blev Sankt Johanneslogen Sankt Clemens installeret. Medlemstallet var da på 55 brødre.

Nu gik det imidlertid stærkt. I 1888 tog arbejdet i en Kapitel-instruktionsloge sin begyndelse uden en egentlig indvielse. Medlemstallet blev øget betragteligt, og i begyndelsen af århundredet blev pladsmanglen mærkbar. Og da samtidig ønsket om en arbejdende Sankt Andreasloge trængte sig på, begyndte man at se sig om efter et nyt hus.

I 1907 mageskiftede man så med Arbejderpartiet den gamle bygning med en smukt og højtbeliggende grund i Christiansgade. Under udgravningen af grunden stødte man på fundamentrester af et 700 år gammelt karmeliterkloster, St. Jørgens Kloster, med en tilhørende klosterkirke, Vor Frue til Brobjerg. Grunden havde således en kirkehistorisk baggrund. I 1908 blev huset indviet med deltagelse af Ordenens højeste styrer, kong Frederik VIII. Arkitekten på byggeriet var Eggert Achen, som blandt andet også byggede skovrestauranten Varna og facaden til Hotel Royal. Samme år indviedes Sankt Andreaslogen De fire Roser.

Den frimureriske udvikling begrundede efterhånden, at der burde oprettes en Provinsialloge i Jylland, og i 1959 blev Provinsiallogen i Aarhus så indviet. Den blev tilsynsførende for alle loger nord for en linje fra Horsens til Skjern.

Loger i Århus

Der er i dag to arbejdende Sankt Johannesloger, det vil sige loger, der kan optage og forfremme brødre, samt en Sankt Andreasloge samt en Kapitelloge, der har hjemsted i Århus. Her er en oversigt og mulighed for at læse mere om de enkelte loger.

Provinsiallogen i Aarhus
Sankt Andreaslogen De fire Roser
Sankt Johanneslogen St. Clemens
Johanneslogen Ygdrasil