I logebygningen i Grenaa holder Sankt Johannes-instruktionslogen Det Faste Anker til.

Her kan du læse mere om logen og se dens arbejdsplan.

Sankt Georgskors