Frimurerlogen Hans Schack har til huse i lejede lokaler i Præstegade i Kerteminde, som til dagligt fungerer som provsti- og kirkekontor.

Logen blev stiftet den 25. juni 1992 og blev indviet den 16. oktober samme år, hvor der blev afholdt en logeaften for første gang. Logen gik fra at være en broderforening med få medlemmer, hvor man samledes og dyrkede frimureriet i private hjem, til at være en egentlig instruktionsloge med navnet Hans Schack. Da lokalerne i Præstegade som nævnt er lejede, skal logesalen stilles op hver gang, der skal afholdes en logeaften i Kerteminde. Og efter det rituelle arbejde skal alt udstyr pakkes sammen igen, og køres væk i en dertil indrettet trailer. Når det er sket, dækkes der op til et brodermåltid i de samme lokaler. Det er et krævende arbejde, som brødrene beredvilligt udfører, fordi det giver mening og samtidig er med til styrke sammenholdet. Logen fik sit navn efter feltherren Hans Schack, som gik i land med sine styrker lidt nord for Kerteminde den 31. oktober 1659 og drev de svenske styrker på flugt. For sin bedrift modtog han flere besiddelser, heriblandt Møgeltønderhus, som han dog hurtigt rev ned for at opføre det, vi i dag kender som Schackenborg Slot. I 1663 modtog Hans Schack Danmarks fornemste orden, Elefantordenen, af Frederik III.

Sankt Georgskors