Sankt Johannes-instruktionslogen Mithra Fortuna købte i 2007 en ny bygning i Mariager, som brødrene fandt velegnet til at blive ny logebygning for Mithra Fortuna.

Bygningen, som er beliggende i Teglgade, er opført i 1907 af Mariager Håndværkerforening til undervisning for håndværkerlærlinge i vinterhalvåret. Om sommeren blev bygningen anvendt til vandrehjem.

Omkring 1970 blev bygningen overtaget af kommunen og derefter anvendt til bibliotek, indtil den i 1995 blev overtaget af en privat borger, der istandsatte den og indrettede et kontorhotel.

I 2007 flyttede Mithra Fortuna ind i ejendommen, hvor brødrene indrettede sig med en midlertidig loge. Ejendommen var delvist udlejet. Ved indgangen til 2011 var bygningen imidlertid blevet tom for lejere, og logen kunne arbejde på at få den endeligt indrettet til brug som logebygning.

Ombygningsarbejdet blev med Ordenens godkendelse påbegyndt ved indgangen til 2012 – og blev gennemført udelukkende ved brødrenes frivillige arbejde. Ombygningen var en løbende proces, der strakte sig over otte år, men ved udgangen af 2020 var alle rum i bygningen taget i brug.

Sankt Georgskors