Logebygningen blev tegnet af arkitekt H.C. Glahn, der var medlem af den lokale loge. Grundstenen nedlagdes den 10. april 1908, og blot syv måneder senere, den 11. november 1908, blev logen indviet ved en festloge.

Logebygningens festlokale kan lejes af Dagmar-brødrene til private arrangementer.

Logebygningen benyttes også af Sankt Andreas-instruktionslogen Den Gyldne Cirkel og Kapitel-instruktionslogen Den Gyldne Nøgle til deres logeaftener i hhv. Andreas-skiftet og Kapitlet.

Du kan læse mere om logerne, der arbejder i denne bygning, her.

Sankt Georgskors
Sankt Georgskors
Sankt Johanneslogen Dagmar