Frimureriet på Bornholm opstod, da 16 lokale brødre mødes den 23. januar 1896 for at oprette foreningen "Kjæden". Den 25. maj 1902 kunne en instruktionsloge indvies med Sankt Johanneslogen Christian i København som moderloge.

Denne instruktionsloge virkede i 20 år, nærmere bestemt til den 19. november 1922, hvor den arbejdende Sankt Johannesloge Egin blev indviet samtidig med, at man tog en nyerhvervet, ombygget kommunal gymnastiksal i brug som en velfungerende logebygning med logesal, spisesal mm.

Denne bygning har siden været rammen om det frimureriske arbejde og broderlige samvær på Bornholm. Ejendommen er senere blevet ombygget og udvidet.

Bygningen huser udover Sankt Johanneslogen Egin også Sankt Andreas-instruktionslogen Saxum Lucis, som blev stiftet i 1962, samt Stewardlogen Salomos Kapel fra 1991.

Vi råder kun over én logesal, som derfor ændres mellem hvert møde.

Stewardlogen Salomos Kapel
Sankt Georgskors
Sankt Johanneslogen Egin