Sankt Georgskors

Sankt Johannes-instruktionslogen Under klokketårnet

Orient Faaborg

Klostergade 12, 5600 Fåborg

Tlf. 60 84 52 95

E-mail: ob.uklt@ddfo.dk

Ordførende Broder: Søren Bøgebjerg Snedker

VOX CLAMANTIS
En råbende stemme

Nr. 502-1

Stiftet: 17. april 1863

Arbejdsdag: Torsdag

Højtidsdag: 17. april