Logebygningen er den tidligere Ganer Skole beliggende på Stauningvej 10 i Skjern. Bygningen blev erhvervet af broderkæden i 1986, og var da temmelig forfalden, men ved stor flid blev rammerne indrettet til logebrug.

Fra 1995 og frem har logebygningen været igennem en omfattende renovering både ude og inde. Der var behov for mere plads i logesalen, og udvidelsen af denne blev benyttet til dels at skabe hvælvinger og stjernehimmel, dels at centrere indgangen midt for logesalen med en tofløjet dør og søjleportal. Siden fulgte en omfattende renovering af spisesalen, der blev udstyret med bjælker og glatte lofter med stuk samt træpaneler på væggene. Disse arbejder var sanktioneret af de daværende ærede Ordførende Brødre Varning Poulsen og Helge Rosenlund Knudsen.

Herefter fulgte renoveringen af den daværende hovedindgang, hvor et træskæreri af Johannes Døberen nu modtog den besøgende fra en niche under trappen til tagetagen. Køkkenet og baggangen blev også moderniseret, og udvendigt blev "parken" anlagt, herunder med ny flisegang og plantning af grantræer.

Traditionerne blev holdt i hævd under den efterfølgende Ordførende Broder, Kresten Skovfoged, hvor forværelserne og embedsmandsværelset blev totalrenoveret i 2005, og siden blev bibliotek og læsesal i loftsetagen færdiggjort i 2007. Der blev også indkøbt og indsat nye dannebrogsvinduer med sprosser mod syd og vest, så bygningen i dag danner en smuk ramme og det rituelle arbejde og broderlige samvær.

Sankt Johanneslogen Concordia