Logebygningen i Sønderborg blev opført i 1903 og udvidet med en logesal i 1953, men logens historie rækker tilbage til 1889 med et stiftelsesbrev fra Berlin dateret den 13. april 1889.

De første mange år var logens hjemsted bygningen i St. Rådhusgade, hvor Zanzibar nu holder til.

Sankt Georgskors
Sankt Johanneslogen Den Faste Borg ved Alssund
Sønderborg