Proprietær Janus Jensen lod i slutningen af 1800-tallet for egen regning opføre en passende bygning til logearbejdet på en grund i Vestergade ved gården "Constantia".

Pladsforholdene i logebygningen i Vestergade (huset er nu nedrevet) blev efterhånden for trange, hvorfor brødrene flyttede til Hoffmanns Hotel, hvor br. Hoffmann ved en udvidelse af hotellet indrettede rum til en logesal. Udvidelsen med logesalen ses stadig på hjørnet af Tordenskjoldsgade og Th. Bergsgade. De nye logelokaler blev indviet den 16. november 1930.

Under den tyske besættelse blev det vanskeligt for Den Danske frimurerorden at fortsætte sit arbejde. Nazisterne hadede frimureriet, som de tillagde alverdens opdigtede laster, og de frygtede, at frimureriet var en magtfaktor, der udover landegrænserne kunne true nazismen. Logens lokaler blev beslaglagt, og brugt til skydebane og kartoffellager. Det lykkedes heldigvis at få gemt logens frimureriske inventar af vejen.

Blandt brødrene fremkom ofte ønsket om at blive herre i eget hus. I efteråret 1973 opstod muligheden for, at dette ønske kunne gå i opfyldelse, idet logen fik mulighed for at erhverve den tidlige provstebolig i Skippergade. Den 1. marts 1974 overtog Ordenen bygningen.

Under advokat Ebbe Lunds dygtige ledelse blev det en travl sommer, hvor logens brødre selv forestod og udførte det kæmpemæssige arbejde med at forvandle en tidligere bolig til en værdig ramme om det frimureriske arbejde og broderlige samvær.

Den smukke ordensbygning rummer i dag ca. 300 kvadratmeter fordelt på to smukke logesale, en spisesal og en kaffestue.

Du kan læse mere om logerne, der arbejder i denne bygning, her.

Sankt Johanneslogen Den gyldne Krone til Ankeret
Sankt Georgskors
Frederikshavn