Sankt Georgskors

Sankt Andreas-instruktionslogen De to glober

Orient Frederikshavn

Skippergade 50, 9900 Frederikshavn

Tlf. 98 42 67 47

E-mail: ob.glob@ddfo.dk

Ordførende Broder: Jan Quist Jakobsen

PER LABORE AD CORONAM
Kronen er arbejdets løn

Nr. 407-1

Stiftet: 18. marts 1930

Arbejdsdag: Onsdag

Højtidsdag: 20. marts