Sankt Georgskors

Sankt Andreas-instruktionslogen Caritas

Orient Næstved

Ved Skoven 1, 4700 Næstved

Tlf. 53 72 64 78

E-mail: ob.cari@ddfo.dk

Ordførende Broder: Lasse Kjemtrup

IN DEO CARITAS
I Guds barmhjertighed

Nr. 404-1

Stiftet: 30. juni 1929

Arbejdsdag: Onsdag

Højtidsdag: 2. oktober