Sankt Georgskors

Sankt Andreas-instruktionslogen Akacien

Orient Slagelse

Frederiksgade 17, 4200 Slagelse

E-mail: ob.aksl@ddfo.dk

Ordførende Broder: Johnny Erik Stigler

VIGILA ET CERTA
Årvogen og beslutsom

Nr. 401-2

Stiftet: 17. juni 1929

Arbejdsdag: Tirsdag

Højtidsdag: 29. oktober