Frimurerbygningen i Næstved er opført i 1937, og har et areal på 376 kvadaratmeter. Bygningen indeholder en logesal, en spisesal mm.

I logens første 85 år afviklede logen sine møder i lejede lokaler på forskellige adresser i Næstved. Ulemperne og generne med lejede lokaler gjorde, at der gennem årene blev gjort flere forsøg på at få etableret et grundlag for at erhverve sig sin egen logebygning. Disse tanker blev forstærket af ønsket om at blive en arbejdende loge, hvilket vil sige, at logen selv kunne optage nye medlemmer og forfremme dem til II og III grad.

Den 1. september 1975 lykkedes det logen at få eget tag over hovedet, idet logebygningen på Skovvænget 1 blev erhvervet. Den danner til stadighed rammen om det. Sankt Johanneslogen De to Nøgler blev indviet som en arbejdende loge i oktober 1980.

Sankt Georgskors
Sankt Johanneslogen De to Nøgler
Næstved