Sankt Johanneslogen St. Martin har altid haft sin egen bygning i Randers.

I 1880 erhvervedes en grund umiddelbart vest og nordvest for det bebyggede Randers på "Slyngborgtoften". Her opførtes den bygning, der (med senere tilføjelser og udvidelser) står den dag i dag. Tegningerne til bygningen blev udarbejdet af arkitekterne F. Uldall og E.C. Achen, som begge var medlem af logen. På Sankt Hans dag, den 24. juni 1881, nedlagdes grundstenen.

Sankt Georgskors
Sankt Johanneslogen St. Martin
Randers