Besøgende brødre

Besøgsregler

Hvis man er optaget i en udenlandsk frimurerloge, har man mulighed for at besøge og deltage i logearbejdet i de enkelte loger. Her er lidt om reglerne.