Vinkel og passer over hovedindgangen til Stamhuset

Symboler og symbolik

Indholdet af Ordenslæren formidles via et væld af gamle og indholdsrige symboler og ritualer. Symboler bruger vi dér, hvor almindelige ord ikke slår til.

Frimureri i praksis

Ordenen hviler på et kristent fundament, hvor næstekærligheden og alle menneskers ligeværd er i højsædet. Buddet om næstekærligheden, får et konkret udtryk igennem Ordenens velgørende arbejde.

Næstekærlighed og tolerance

Den Danske Frimurerorden, dens lærdom og virke er dybt forankret i den aktive udøvelse af næstekærlighed og tolerance, herunder brødrenes agtelse for Guds skaberværk.

En skole for livet

Frimureriet er en skole for livet. Ordenen optager hvert år hundredvis af mænd, der alle ankommer til logens port med ønsket om at udforske sig selv og finde den vej i livet, der styrker deres gode sider.

At efterleve dyderne

Ordenens formål er at tilstræbe sine medlemmers og derved menneskeslægtens forbedring ved at undervise i den ædle kunst at udøve dyden og at kue lasten.

Arven forpligter

Det moderne frimureri opstod for mere end 300 år siden. Selv om tiderne har skiftet, har vi brødre altid samlet os om det samme formål – at lære os selv bedre at kende og at give hverdagen dybde og mening.

Christian X

Frimureriet i Danmark

Frimureriet kom til Danmark fra England via det europæiske kontinent i første halvdel af 1700-tallet og blev hurtigt populært pga. sine budskaber, men også fordi det nød bevågenhed fra kongehuset. Den første danske loge blev oprettet i 1743.