I logebygningen i Hjørring holder både Sankt Johanneslogen St. Knud såvel som Sankt Andreas-instruktionslogen Vendia til.

Sankt Georgskors
Sankt Johanneslogen St. Knud
FRIMURERLOGEN
Bispevænget 44
9800 Hjørring
Tlf. 98 91 14 05