Sankt Georgskors

Sankt Andreas-instruktionslogen Vendia

Orient Hjørring

Bispevænget 44, 9800 Hjørring

Tlf. 98 91 14 05

E-mail: ob.vend@ddfo.dk

Ordførende Broder: Jens Aage Lindrup

NIHIL SINE LABORE
Intet uden arbejde

Nr. 407-3

Stiftet: 25. marts 2013

Arbejdsdag: Mandag

Højtidsdag: 25. marts