Tag Archive for: symbolik

Vinkel og passer over hovedindgangen til Stamhuset

Frimurer symboler og ritualer

Indholdet af Ordenslæren formidles via et væld af gamle og indholdsrige symboler og ritualer. Symboler bruger vi dér, hvor almindelige ord ikke slår til.