Denne store og smukke bygning er en værdig og velfungerende ramme om logearbejdet i Viborg. I denne bygning beliggende i naturskønne omgivelser på Sønæsvej 2A afholder Sankt Johanneslogen Jutlandia og Kapitelinstruktionslogen "Hans Tausen" sine møder.

Bygningen blev indviet i efteråret 1964, men inden da havde Viborg-brødrene siden stiftelsen af Jutlandia i 1880 holdt deres møder på forskellige adresser.

Året 1897 blev dog et meget skelsættende år, idet brødrene modtog en storstilet gave. Manufakturhandler Hans Chr. Munch, som var født 1843 og optaget i St. Clemens i 1880, skænkede en grund med en nyopført bygning på Trekronervej til Viborg Instruktionsloge, som Jutlandia hed dengang.

Med status som Sankt Johannes-instruktionslogen antog man først navnet Jutlandia i 1952. Men en stærk stigning i medlemstallet medførte behov for mere plads, end der var på Trekronervej.

I flere år arbejdede et udvalg med mulighederne for udvidelse eller nybygning andetsteds i byen, men først i 1960'erne kom der skred i tingene. På et møde i efteråret 1963 kunne udvalget oplyse, at man havde haft møde med møbelhandler H. Marthinsen og dennes advokat om køb af villaen på Sønæsvej.

Allerede i december samme år forelå en skrivelse fra embedsrådet i Jutlandia til samtlige brødre, hvoraf det fremgik, at villaen kunne overtages pr. 1. april 1964 "med hovedbygning, redskabsskur og en grund på ca. 5000 kvadratmeter". Der skulle foretages mindre ombygnings- og istandsættelsesarbejder med henblik på, at bygningen kunne tages i brug fra efteråret.

Arbejdet blev udført, og bygningen blev indviet i november 1964. "Jutlandia" har således været herre i eget hus siden 1897.

Et spirende ønske om at bygge en ny logesal i tilknytning til den bestående – samt i forbindelse hermed at søge at opnå status som optagende loge – pressede sig nu på.

En storslået donation fra en broder og hans kone, øremærket til hjælp til en ny logesal, ved logens 125 års jubilæum blev startskuddet til bygning af en ny logesal samt ansøgning om status som optagende Sankt Johannesloge.

Med tilskud fra Ordenen og mange frivillige arbejdstimer fra brødrene fremstår Ordenshuset i dag med den nye logesal smukt integreret med den smukke gamle bygning, nymalet og med nyt tag som en værdig ramme om det arbejde, der her udføres.

Den 13. november 2008 blev den nye logesal indviet, og Jutlandia fik sin status som arbejdende loge stadfæstet.

Sankt Johanneslogen Jutlandia
Sankt Georgskors
Viborg