Sankt Georgskors

Kapitel-instruktionslogen Hans Tausen

Orient Viborg

Sønæsvej 2 A, 8800 Viborg

E-mail: ob.taus@ddfo.dk

Ordførende Broder: Jørgen Kluw

JUSTIFICATO SOLA FIDE
Retfærdiggørelse ene ved tro

Nr. 300-2

Stiftet: 13. marts 1969

Arbejdsdag: Torsdag

Højtidsdag: 16. november