Sankt Georgskors

Kapitel-instruktionslogen Under Korset

Orient Faaborg

Klostergade 12, 5600 Fåborg

Tlf. 62 60 12 61

E-mail: ob.ukor@ddfo.dk

Ordførende Broder: Carl-Aage Arnoldus

IN HOC SIGNO VINCIS
Ved dette tegn skal du sejre

Nr. 200-2

Stiftet: 9. februar 1971

Arbejdsdag: Torsdag

Højtidsdag: 9. februar