Sankt Georgskors

Kapitel-instruktionslogen Det Gyldne sværd

Orient Slagelse

Frederiksgade 17A, 4200 Slagelse

E-mail: ob.gsvd@ddfo.dk

Ordførende Broder: Ivan Liljebæk

VICTORIA GLADIO VERBI
Sejr ved ordets sværd

Nr. 100-2

Stiftet: 10. august 1964

Arbejdsdag: Mandag

Højtidsdag: 10. oktober