Den Danske Frimurerorden

Den Danske Frimurerorden er et selvstændigt ordenssamfund, hvor mænd i alle aldre og fra alle erhverv og samfundsgrupper mødes for at arbejde med deres personlige udvikling og udfordre deres værdigrundlag og livsstil. Frimureriet er et unikt læresystem, et tidløst tilbud, som giver dig selvindsigt, livslange venskaber og indblik i åndelige, kulturelle og sociale traditioner, der går hundredvis af år tilbage i tiden.

Her på Ordenens hjemmeside finder du en masse information om frimureriet og Den Danske Frimurerorden. For Ordenen er ikke en hemmelig organisation, men en organisation med hemmeligheder. Vi fortæller gerne om vores formål, virke, værdier, historie og velgørenhedsarbejde. Ritualerne holder vi dog for os selv for ikke at ødelægge de store oplevelser for nye og nuværende brødre.

Frimurer

Hvis du ønsker at forstå det moderne frimureris oprindelse og fundament, er du nødt til at vide lidt om oplysningstidens tankeverden og om de idéer om menneskets fornuft, samvittighed og åndelighed, der udsprang af det 18. århundrede. Her kan du læse om frimureriet i Danmark – både før og nu.

Vinkel og passer over hovedindgangen til Stamhuset

Frimurer symboler, ritualer og historie

Indholdet af Ordenslæren formidles via et væld af gamle og indholdsrige symboler og ritualer. Symboler bruger vi dér, hvor almindelige ord ikke slår til.
Foto: Kenneth Rasmussen / DDFO

Frimureri i praksis

Ordenen hviler på et kristent fundament, hvor næstekærligheden og alle menneskers ligeværd er i højsædet. Buddet om næstekærligheden, får et konkret udtryk igennem Ordenens velgørende arbejde.
Walter Schwartz, Ordenens StormesterFoto: Claus Fisker / Ritzau Scanpix

Næstekærlighed og tolerance

Den Danske Frimurerorden, dens lærdom og virke er dybt forankret i den aktive udøvelse af næstekærlighed og tolerance, herunder brødrenes agtelse for Guds skaberværk.
En skole for livetIllustration: Den Danske Frimurerorden

En skole for livet

Frimureriet er en skole for livet. Ordenen optager hvert år hundredvis af mænd, der alle ankommer til logens port med ønsket om at udforske sig selv og finde den vej i livet, der styrker deres gode sider.
Foto: Kenneth Rasmussen

At efterleve dyderne

Ordenens formål er at tilstræbe sine medlemmers og derved menneskeslægtens forbedring ved at undervise i den ædle kunst at udøve dyden og at kue lasten.
Det Altseende ØjeFoto: iStock/Photosampler

Arven forpligter

Det moderne frimureri opstod for mere end 300 år siden. Selv om tiderne har skiftet, har vi brødre altid samlet os om det samme formål – at lære os selv bedre at kende og at give hverdagen dybde og mening.
Christian X

Frimureriet i Danmark

Frimureriet kom til Danmark fra England via det europæiske kontinent i første halvdel af 1700-tallet og blev hurtigt populært pga. sine budskaber, men også fordi det nød bevågenhed fra kongehuset. Den første danske loge blev oprettet i 1743.

Vi håber, at informationerne her, giver dig et billede af, hvad frimureriet står for, og hvad et medlemskab af Ordenen kan indebære. Du er velkommen til at rette henvendelse til Ordenens hovedsæde (Stamhuset) i København eller til en af de loger, der findes rundtomkring i landet.

Tak for din interesse for frimureriet og Den Danske Frimurerorden.

Med venlig hilsen
Informationsdirektoriet
Den Danske Frimurerorden

Logebygninger
Informationsmøder
Optagelse
Foto: Anders Fenger-Eriksen
Foto: Den Danske Frimurerorden
Foto: Kenneth Rasmussen
Ordenens Stormesters skrivebord
Foto: Kenneth Rasmussen