”I Kjole og Sort” er titlen på den første, store bog om frimureriet i 30 år, som nu kan købes i boghandelen.

Bogen er i coffee-table format og belyser over 275 sider og med 100 store farvefotos frimureriets historie, udbredelse, mystik og udbytte for såvel Ordenens brødre som deres partnere og omgangskreds – og den kan læses af alle.

Den nye bog giver indsigt i frimureriets formål, indhold og virke og giver et bud på, hvorfor frimureriet er vigtig for den tid vi lever i. I en verden med splittelse og digitaliseret ensomhed, fremherskelse af kunstig intelligens og åndelig fattigdom, er der brug for modvægt. At kunne samles menneske til menneske og fokusere på det mest vigtige i tilværelsen for vores mentale sundhed og overskud i hverdagen, er mange steder en mangelvare. Et af de tilbud, der eksisterer til denne form for nærhed, koncentration og energi, er Den Danske Frimurerorden. Det er derfor, at mange mænd søger optagelse i Ordenen. Det handler om livsfilosofi, værdisæt og adfærd, og fordi dette kan være meget svært for den enkelte at tale om, er det omgærdet med en vis form for skepsis. Der er dog ingen tvivl om, at denne form for dannelsesrejse har sin eksistensberettigelse – hvorfor skulle der ellers være over 7000 frimurere i Danmark, der ugentligt går i loge?

Enhver læser vil kunne finde spændende, indholdsrige og tidssvarende anskuelser, der kan være vigtige, hvis man er interesseret i frimureriet, inklusive det velgørende aspekt, partnerens holdning, oplevelser af en logeaften samt hvad der skal til for at blive optaget.

Et dybere krads i overfladen

Bogen er blevet til ved et stort og omfattende arbejde blandt frimurerbrødre, hvoraf mange kommer til orde og giver deres personlige beskrivelser af oplevelser med frimureriet.

“Jeg opfatter det som en indstilling af mit indre kompas, som jeg styrer efter i dagligdagen. Jeg har fået nogle meget konkrete frimurerdyder, jeg kan benytte som pejlemærker i livet. Jeg har fået en frimurerisk værktøjskasse, som jeg kan dykke ned i, hvis jeg tumler med noget på arbejdet, på hjemmefronten eller i forholdet til mine medmennesker”, hedder det fra en broder i bogens afsnit “En logeaften”.

Også hustruer og kærester til frimurere ser fordele ved broderskabet. “Jeg kan tydeligt se, at den trætte mand med sammentrukne øjenbryn, med en lidt for lang dag på kontoret bag sig, bliver til en glad, afklaret og mere let mand, med en helt glat pande efter en aften i det store hus”, siger en af dem i afsnittet “Min mand er frimurer”.

Overskud går til velgørenhed

Ambitionen med den nye bog er dels at afmystificere opfattelser og afklare misforståelser og dels at være tydelig omkring det virkelige indhold i frimureriet. De fleste mennesker lever på overfladen i en hverdag, som går meget hurtigt, men rigtig mange har behov for at søge et dybere lag af forståelse for tilværelsen.

Når man kradser i overfladen, vil de fleste gerne afsøge hvad der er fornuft, samvittighed, ansvar og kærlighed for deres liv, og forbinde sig til dette oftere og med mere kraft. Men hverdagen giver dem pligter, digital adspredelse, stress og forvirring. Dette vil frimureriet gøre op med og dette udlægges klart og tydeligt i ”I Kjole og Sort.

Bogen kan købes nu i boghandler over hele landet og koster 499,- (vejl.). Overskuddet fra bogen går ubeskåret til Frimurerordenens årlige julepakke-uddeling til mindrebemidlede, ”Juleuddelingen af 1867”.