1 mio. kr. til Bevar Ukraine

Tirsdag d. 16. maj 2023 overrakte Ordenens Stormester og repræsentanter for Velfærdsdirektoriet en donation på 1 mio. kr. til den humanitære hjælpeorganisation Bevar Ukraine.

Overrækkelsen fandt sted på Den Ukrainske Ambassade i København, hvor ordensdelegationen mødtes med ambassadør Vydoinyk Mykhailo og repræsentanter for Bevar Ukraine.

Samlet 1.935.000 kr.

Det er ikke første gang, Den Danske Frimurerorden støtter Bevar Ukraine og derved den ukrainske befolkning. Sidste år donerede Ordenen 935.000 kr., så med den nye pengegave har Ordenen støttet det krigsplagede land og den nødlidende befolkning med samlet 1.935.000 kr.

Midlerne til Bevar Ukraine stammer dels fra indsamlinger blandt brødre og loger overalt i landet, dels fra Velfærdsdirektoriet, som leder Ordenens velgørenhedsarbejde og administrerer dels indsamlede donationer, dels gaver, der er doneret eller testamenteret til Ordenen.

Den frimureriske DNA

Allerede sidste år understregede Ordenens Stormester, at det er vigtigt at hjælpe Ukraine og den krigsplagede befolkning: "At hjælpe medmennesker i nød er en vigtig del af den frimureriske DNA. Derfor er det helt naturligt for Ordenen og dens brødre at yde humanitær bistand til ukrainerne i den forfærdelige situation, de befinder sig i. Vores tanker går til alle, som er berørt af konflikten".

Fakta

Om Bevar Ukraine

Bevar Ukraine

Bevar Ukraine er en uafhængig, dansk non-profit-organisation, som har til formål at yde humanitær hjælp i Ukraine og at støtte flygtninge. Organisationen arbejder for fattigdomsbekæmpelse og styrkelse af civilsamfundet. Bevar Ukraine støtter FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling.

Bevar Ukraine blev stiftet i 2014 af ukrainere bosiddende i Danmark, da konflikten oprindeligt startede. Fokus var at sende nødhjælp til de østlige dele af Ukraine, primært til hospitaler og børnehjem. Organisationen voksede eksplosivt, da krigen for alvor brød ud d. 24. februar 2022, og den er i dag en væsentlig humanitær non-profit-organisation, som yder livreddende hjælp.

Bevar Ukraine eksisterer for at forbedre levevilkårene for udsatte Ukrainere. Formålet er er støtte udviklingen af civilsamfundet og at løse midlertidige sociale og økonomiske problematikker. Bevar Ukraine yder humanitær hjælp til befolkningen i Ukraine, herunder ydes bistand til internt fordrevne, hospitaler, plejehjem, børnehjem, forældreløse børn og handicappede.

Læs evt. mere her: www.bevarukraine.dk.

Om Ordenen

Den Danske Frimurerorden blev formelt stiftet med et engelsk konstitutionspatent til logen Zorobabel i København i 1745. Logen, der er Nordens ældste, lever i dag videre under navnet Zorobabel og Frederik til det kronede Haab (Z&F), og Ordenen kunne således markere sit 275-års jubilæum i 2020.

Frimureriet kom til Danmark fra England via det europæiske kontinent og fik hurtigt en vis udbredelse. I 1855 var der tre loger herhjemme, men i de følgende 100 år oplevede Ordenen en markant fremgang med oprettelsen af mange nye loger på tværs af landet. Den stærke søgning til frimureriet blev bl.a. understøttet af en stor bevågenhed fra Kongehuset.

Oprettelsen af nye loger er fortsat i de seneste 70 år, og Ordenen består i dag af 89 loger i 45 danske byer og tæller ca. 7.000 medlemmer. Efter indgåede overenskomster med Ordenen er Johanneslogeforbundet og Det Danske Frimurerlaug omfattet af Ordenens gensidige anerkendelse af Den Forenede Engelske Storloge og indgår dermed i det regulære verdensfrimureri. Det Danske Frimurerlaug har ca. 1.300 medlemmer, Johanneslogeforbundet ca. 150. Frimureriet herhjemme tæller altså ca. 8.500 medlemmer.

Medmennesket i centrum

Den Danske Frimurerorden er et selvstændigt ordenssamfund, hvor mænd i alle aldre og fra alle erhverv og samfundsgrupper mødes for at arbejde med deres personlige udvikling og forholde sig til livets store spørgsmål om eksistens, tro, etik og moral. Ordenens værdigrundlag hviler på et kristent fundament. Derfor handler frimureri i høj grad også om at være og gøre noget for andre – samt at bidrage positivt til fællesskaber.

Kontakt

Læs evt. mere om Den Danske Frimurerorden og frimureriet her på hjemmesiden eller følg Ordenen på Facebook. Spørgsmål om Ordenen, frimureriet eller den aktuelle donation og indsamling til fordel for Ukraines befolkning kan rettes til Informationsdirektoriet på e-mailen ID@ddfo.dk eller telefonen 35 25 21 50.