Den Danske Frimurerorden

Den Danske Frimurerorden er et selvstændigt ordenssamfund, hvor mænd i alle aldre og fra alle erhverv og samfundsgrupper mødes for at arbejde med deres personlige udvikling og udfordre deres værdigrundlag og livsstil. Frimureriet er et unikt læresystem, et tidløst tilbud, som giver dig selvindsigt, livslange venskaber og indblik i åndelige, kulturelle og sociale traditioner, der går hundredvis af år tilbage i tiden.

Her på Ordenens hjemmeside finder du en masse information om frimureriet og Den Danske Frimurerorden. For Ordenen er ikke en hemmelig organisation, men en organisation med hemmeligheder. Vi fortæller gerne om vores formål, virke, værdier, historie og velgørenhedsarbejde. Ritualerne holder vi dog for os selv for ikke at ødelægge de store oplevelser for nye og nuværende brødre.

Frimurer

Hvis du ønsker at forstå det moderne frimureris oprindelse og fundament, er du nødt til at vide lidt om oplysningstidens tankeverden og om de idéer om menneskets fornuft, samvittighed og åndelighed, der udsprang af det 18. århundrede. Her kan du læse om frimureriet i Danmark – både før og nu.

Vinkel og passer over hovedindgangen til Stamhuset

Symboler og symbolik

Indholdet af Ordenslæren formidles via et væld af gamle og indholdsrige symboler og ritualer. Symboler bruger vi dér, hvor almindelige ord ikke slår til.
VelgørenhedFoto: Henrik Kolby Lüthcke

Frimureri i praksis

Ordenen hviler på et kristent fundament, hvor næstekærligheden og alle menneskers ligeværd er i højsædet. Buddet om næstekærligheden, får et konkret udtryk igennem Ordenens velgørende arbejde.
Walter Schwartz, Ordenens StormesterFoto: Claus Fisker / Ritzau Scanpix

Næstekærlighed og tolerance

Den Danske Frimurerorden, dens lærdom og virke er dybt forankret i den aktive udøvelse af næstekærlighed og tolerance, herunder brødrenes agtelse for Guds skaberværk.
En skole for livetIllustration: Den Danske Frimurerorden

En skole for livet

Frimureriet er en skole for livet. Ordenen optager hvert år hundredvis af mænd, der alle ankommer til logens port med ønsket om at udforske sig selv og finde den vej i livet, der styrker deres gode sider.
Foto: Kenneth Rasmussen

At efterleve dyderne

Ordenens formål er at tilstræbe sine medlemmers og derved menneskeslægtens forbedring ved at undervise i den ædle kunst at udøve dyden og at kue lasten.
Det Altseende ØjeFoto: iStock/Photosampler

Arven forpligter

Det moderne frimureri opstod for mere end 300 år siden. Selv om tiderne har skiftet, har vi brødre altid samlet os om det samme formål – at lære os selv bedre at kende og at give hverdagen dybde og mening.
Christian X

Frimureriet i Danmark

Frimureriet kom til Danmark fra England via det europæiske kontinent i første halvdel af 1700-tallet og blev hurtigt populært pga. sine budskaber, men også fordi det nød bevågenhed fra kongehuset. Den første danske loge blev oprettet i 1743.

Besøg os på Facebook

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

Logelivet uden for logen

Det kan umiddelbart lyde forvirrende, at der skulle være et logeliv uden for logen. Men det er der i allerhøjeste grad. Uanset hvilken del af dansk regulært frimureri du bliver medlem af, så vil de af logens brødre, som er udset til at hjælpe dig fra nysgerrig kontakt til egentlig optagelse - når de vurderer at du har fundet dig godt til rette i din egen loge, invitere dig med på besøg i en anden loge - det vi i frimureriet kalder en “fremmed orient”.

Her vil du møde helt nye brødre - og før du ved af det, har du slået friske venskaber op på tværs af land og loge.

Du starter altså med at blive medlem af en, på både verdens- og landsplan, relativt lille enhed, nemlig den enkelte loge - som typisk består af 100-200 brødre. Frimureriet på landsplan består af 136 loger, fordelt over hele landet fra #Frederikshavn og #Hjørring i nord over #Esbjerg og #Nykøbing Mors samt #Skjern i Vest, til #Tønder, #Sønderborg og Nykøbing Falster i syd, inden man rammer #Rønne i øst. På trods af den store spredning, har de større byer typisk mere end én loge.

Til at starte med vil den nye broders fokus ligge i at lære sin egen loge, og brødrene dér, at kende. Med tiden vil den enkelte broders faddere og logebrødre, såvel som hans egen rejselyst og virketrang, hjælpe ham på vej til at få et bredt logeliv også uden for egen loge.

Det er dog ikke kun logearbejdet der bringer brødrene sammen uden for egne loger, mange brødre mødes også i andre fællesskaber som jagt, golf, idræt, skydning og frivilligt velgørenhedsarbejde.

På samme vis som alle de enkelte loger har hver deres særpræg, således er også alle brødrene særegne. Frimurerbrødre anser ikke sig selv som bedre mennesker end folk uden for logerne. På godt og ondt er vores medlemmer en spejling af det samfund, logerne befinder sig i.

Alle frimurerbrødre har dog det tilfælles at vi ved, at alle de brødre vi møder, lige som vi hver især gør, også aktivt arbejder med dem selv, i forsøget på at blive bedre mennesker i dag, end vi var i går.

I en parafrasering af en nylig ytret kort beskrivelse af fællesskabet blandt frimurerbrødre: “Frimureri er en holdsport. En holdsport, hvor vi spiller hinanden stærke, gennem vores eget indadvendte forædlingsarbejde”.

Foto fra bogen: I Kjole og Sort ©
#ddfo #information #loge #frimurer #frimureri #ikjoleogsort
... Læs mereLæs mindre

Logelivet uden for logen

Det kan umiddelbart lyde forvirrende, at der skulle være et logeliv uden for logen. Men det er der i allerhøjeste grad. Uanset hvilken del af dansk regulært frimureri du bliver medlem af, så vil de af logens brødre, som er udset til at hjælpe dig fra nysgerrig kontakt til egentlig optagelse - når de vurderer at du har fundet dig godt til rette i din egen loge, invitere dig med på besøg i en anden loge - det vi i frimureriet kalder en “fremmed orient”.

Her vil du møde helt nye brødre - og før du ved af det, har du slået friske venskaber op på tværs af land og loge.

Du starter altså med at blive medlem af en, på både verdens- og landsplan, relativt lille enhed, nemlig den enkelte loge - som typisk består af 100-200 brødre. Frimureriet på landsplan består af 136 loger, fordelt over hele landet fra #Frederikshavn og #Hjørring i nord over #Esbjerg og #Nykøbing Mors samt #Skjern i Vest, til #Tønder, #Sønderborg og Nykøbing Falster i syd, inden man rammer #Rønne i øst. På trods af den store spredning, har de større byer typisk mere end én loge.

Til at starte med vil den nye broders fokus ligge i at lære sin egen loge, og brødrene dér, at kende. Med tiden vil den enkelte broders faddere og logebrødre, såvel som hans egen rejselyst og virketrang, hjælpe ham på vej til at få et bredt logeliv også uden for egen loge.

Det er dog ikke kun logearbejdet der bringer brødrene sammen uden for egne loger, mange brødre mødes også i andre fællesskaber som jagt, golf, idræt, skydning og frivilligt velgørenhedsarbejde.
 
På samme vis som alle de enkelte loger har hver deres særpræg, således er også alle brødrene særegne. Frimurerbrødre anser ikke sig selv som bedre mennesker end folk uden for logerne. På godt og ondt er vores medlemmer en spejling af det samfund, logerne befinder sig i. 

Alle frimurerbrødre har dog det tilfælles at vi ved, at alle de brødre vi møder, lige som vi hver især gør, også aktivt arbejder med dem selv, i forsøget på at blive bedre mennesker i dag, end vi var i går.

I en parafrasering af en nylig ytret kort beskrivelse af fællesskabet blandt frimurerbrødre: “Frimureri er en holdsport. En holdsport, hvor vi spiller hinanden stærke, gennem vores eget indadvendte forædlingsarbejde”.

Foto fra bogen: I Kjole og Sort ©
#ddfo #information #loge #frimurer #frimureri #ikjoleogsort

Vi håber, at informationerne her, giver dig et billede af, hvad frimureriet står for, og hvad et medlemskab af Ordenen kan indebære. Du er velkommen til at rette henvendelse til Ordenens hovedsæde (Stamhuset) i København eller til en af de loger, der findes rundtomkring i landet.

Tak for din interesse for frimureriet og Den Danske Frimurerorden.

Med venlig hilsen
Informationsdirektoriet
Den Danske Frimurerorden

Logebygninger
Informationsmøder
Optagelse
Foto: Anders Fenger-Eriksen
Foto: Den Danske Frimurerorden
Foto: Kenneth Rasmussen
Ordenens Stormesters skrivebord
Foto: Kenneth Rasmussen