Besøgsregler

Alle har mulighed for at besøge den Danske Frimurerorden. Interesserede, som ikke er optaget i en frimurerloge, har adgang til at besøge og få en rundvisning i flere af logebygningerne samt deltage i informationsmøder. Hvis man er optaget i en frimurerloge, har man desuden mulighed for at besøge og deltage i logearbejdet i de enkelte loger. Her skitseres de regler, der gælder for, hvilke loger man kan besøge, alt efter hvor man er optaget, og hvilken grad man har.

Logebrødre

Besøg mellem loger i Det Svenske System kan frit foretages, uden at der på forhånd er indhentet tilladelse, eller på forhånd er skriftligt adviseret om besøget mellem landenes Kancellier. Brødre af mindst III grad kan rejse alene, men skal altid sørge for at medbringe deres Frimurerpas. Brødre af I grad og II grad kan deltage i nordiske logemøder (i deres respektive grader, inden for det Svenske System) når de ledsages af mindst én broder, som har mindst III grad.

Af respekt for den loge som besøges, og deres anledning til at planlægge pladser, forplejning m.m. så må alle besøg først gennemføres efter at den besøgende broder og/eller loge har kontaktet den loge, de skal besøge, meddelt deres ankomst, herunder hvilke brødre som deltager og fået tilkendegivelse for, at besøget er i orden – alt dette i rimelig tid.

Der er en lang række udenlandske Storloger og frimurersammenslutninger, der ikke arbejder i det Svenske System, hvormed der ligeledes er godkendt gensidige besøgsregler. Her er nogle få af disse:

Blue (Craft) Lodges

Brødre fra udenlandske storloger (Grand Lodges), der er anerkendte af Den Danske Frimurerorden, og som har mindst ordenens III grad (der svarer til Sankt Johannes Mestergraden), har adgang til alle Sankt Johannesloger.

Royal Arch Chapters

Brødre fra udenlandske Storloger, der er anerkendt af Den Danske Frimurerorden og som i tilslutning til Sankt Johannesgraderne har Royal Arch-graden har, for så vidt de selv har opnået denne grad, også adgang
til alle danske Sankt Andreasloger (IV-V og VI grad).

Scottish Rite / Supreme Councils 33°

Der gælder følgende retningslinjer for besøg mellem Den Danske Frimurerorden og Storloger, der er anerkendt af Den Danske Frimurerorden, og som arbejder efter "Ancient and Accepted Scottish Rite" (33° systemet). Udenlandske brødre, som tilhører en af de anerkendte Supreme Councils 33°, må besøge danske loger som følger:

Udenlandske brødre med mindstmå besøge
18° – 28°VI grad
30°VII grad
32°VIII grad
33°X grad

Gradsbeklædning

Ved besøg i en loge under den Danske Frimurerorden, skal du bruge de samme prydelser og den samme gradsbeklædning, som du vil bruge derhjemme. Der er således ikke noget krav om, at du skal bære kjolesæt, høj hat eller gradsbeklædning fra det Svenske System. I mange udenlandske systemer er det skødskindet, som er den primære gradsbeklædning, og derfor er det blot dette, der skal bæres. Embedsprydelser (embedshalsbånd eller -snor) bæres normalt ikke ved besøg i en udenlandsk loge.

Kontakt Kancelliet

Der er mange flere informationer i dokumentet "Besøgsregler – Adgang til loger ifm. rejser til og fra udlandet", og hvis der er spørgsmål og kommentarer, bedes de rettet til Kancelliet. Skriv til kan@ddfo.dk for yderligere information eller spørgsmål, eller benyt kontaktformularen nedenfor.

Vi glæder os til jeres besøg.

Med venlig hilsen
Kancelliet
Den Danske Frimurerorden