Overrækkelse i Odense

Fredag d. 5. november 2021, kl. 19.30 uddeles den årlige hæderspris i Frimurerlogen i Albanigade 16, 5000 Odense C. Prisen blev stiftet i 2018 og tildeles en person, gruppe eller organisation som en anerkendelse af modtagerens fortjenester af en almennyttig eller almen velgørende indsats.

H.C. Andersen Paraden

Hædersprisen, der er på 50.000 kr., uddeles i år til H.C. Andersen Paraden i Odense. H.C. Andersen Paraden har i over 30 år optrådt ca. 7.000 gange (i hele verden) med en forestilling, der med musik, sang og skuespil på en glad og folkelig måde formidler den verdensberømte digters liv og værk.

Anerkendelse og støtte

Hædersprisen tildeles H.C. Andersen Paraden som en anerkendelse af, at H.C. Andersens eventyr bliver levendegjort med børn, der bliver en del af et favnende, socialt fællesskab, som udvikler børnenes kompetencer – med respekt for deres forskellighed. Denne respekt for menneskers forskellighed harmonerer med det frimureriske værdigrundlag om næstekærlighed og tolerance.

H.C. Andersen Paraden med skuespiller Torben Iversen i spidsen i rollen som den gamle digter er en hyldest til H.C. Andersens liv og gerning.

"Vores ønske med overrækkelsen af denne hæderspris er at påskønne H.C. Andersen Paradens levendegørelse af H.C. Andersens eventyr gennem fantasi, leg, musik, sang og skuespil med børn som hovedaktører, og vi håber med prisen at kunne bidrage til det fortsatte virke", fortæller Jørgen Stampe Mikkelsen, der er Ordførende Mester i den odenseanske frimurerloge Maria til de tre Hjerter.

Åbent hus

Forud for prisoverrækkelsen er der et særligt åbent hus-arrangement i logebygningen i Odense. Her vil ordensbrødre fortælle om frimureriet, og gæster vil have en mulighed for en rundvisning i dele af frimurerlogen. Alle er velkommen.

Program

18.15              Døren til ordenshuset åbnes
18.15-19.00    Mulighed for rundvisning i logebygningen
19.30-21.00    Prisoverrækkelse, musikalsk indslag og forfriskning

Fakta

Den Danske Frimurerorden

Den Danske Frimurerorden er et selvstændigt ordenssamfund, hvor mænd i alle aldre og fra alle erhverv og samfundsgrupper mødes for at arbejde med deres personlige udvikling og forholde sig til livets store spørgsmål om eksistens, tro, etik og moral.

Ordenens værdigrundlag hviler på et kristent fundament. Derfor handler frimureri i høj grad også om at være og gøre noget for andre – samt at bidrage positivt til fællesskabet. At hjælpe trængte og bidrage til det almen- og samfundsnyttige arbejde, der udføres overalt i Danmark, er en central del af det frimureriske tankesæt, hvor medmennesket og fællesskabet i er centrum.

Den Danske Frimurerorden består af 92 loger fordelt på 45 byer i hele landet og tæller sammen med Det Danske Frimurerlaug og Johanneslogeforbundet ca. 8.500 medlemmer.

Maria til de tre Hjerter

Den odenseanske Sankt Johannesloge Maria til de tre Hjerter er Danmarks største loge med ca. 450 medlemmer, som mødes og arbejder i Ordenens tre første grader flere gange om ugen.

Fynske Frimureres Fond

Fondets formål er at yde økonomisk støtte til personer med økonomisk trang, herunder til brødre af Maria til de tre Hjerter og disses livsarvinger. Der ydes også støtte til almennyttige og velgørende formål af enhver art. Det er ingen betingelse for modtagelse af støtte, at modtageren har eller har haft tilknytning til Den Danske Frimurerorden.

Foto/optagelse

Der må ikke fotograferes eller optages videoer under rundvisningen. Der vil dog være mulighed for at tage billeder og lave videooptagelser i forbindelse med prisuddelingen.

Yderligere information

Kontakt venligst Ordførende Mester Jørgen Stampe Mikkelsen, Næråparken 46, 5792 Årslev på telefon 27 23 35 25.