Pressemeddelelse

Donationer til Danner og Kirkens Korshær

Hjælp til voldsramte kvinder og deres børn

Den Danske Frimurerorden har doneret 150 pakker legetøj og spil samt 62 tablets (med SIM-kort med masser af taletid og data skænket af Lebara) til organisationen Danners børn, der ligesom andre børn har brug for adspredelse, hygge og underholdning under den aktuelle sundhedskrise. Derudover har Ordenen skænket 85.000 kr. til dækning af mad og andre fornødenheder til Danners familier.

"På vegne af hele Danner og alle vores beboere sender jeg Den Danske Frimurerorden den største tak for både tablets, simkort og legetøj. Det betyder alverden for vores kvinder og deres børn at modtage dette … Jeg sender jer også en stor tak for den flotte donation. Det er et bidrag, vi virkelig har brug for, og som vil gøre stor gavn" (Julie Tolstrup fra Danner)

Om Danner
Danners krisecenter hjælper kvinder og deres børn, der har været udsat for vold i nære relationer. Organisationen støtter kvinderne ved at styrke deres handlekraft og tro på egne evner. Danners krisecenter har plads til 18 kvinder og 18 børn ad gangen. Et ophold hos Danner varer i gennemsnit fire måneder, men det kan svinge meget fra få dage til mere end et år. Hvert år giver Danner beskyttelse til mere end 60 kvinder og deres børn. Læs mere på www.danner.dk.

Hjælp til de socialt udsatte

Også Kirkens Korshær har modtaget 150 pakker legetøj og spil samt 25 tablets, som er blevet fordelt til organisationens fire hovedcentre i København, Odense, Aarhus og Aalborg. Centrene har også hver modtaget en donation på 44.000 kr., dvs. i 176.000 kr., til bl.a. madpakker og andre fornødenheder til udsatte familier. Derudover er der afleveret 138 SIM-kort, skænket af Lebara, der især skal sikre, at bl.a. misbrugere og hjemløse holder sig i kontakt med korshærens væresteder.

"Tusind tak for jeres fine bidrag. Vi skal nok sørge for, at det hele kommer de udsatte og hjemløse til gavn. Vi sætter stor pris på jeres store engagement" (Niels Bjørnø fra Kirkens Korshær i Aarhus)

Om Kirkens Korshær
Kirkens Korshær er en hjælpeorganisation, der med udgangspunkt i folkekirkelige værdier udfører socialt arbejde i Danmark. Siden 1912 har organisationen hjulpet socialt udsatte danskere – hjemløse, misbrugere, psykisk syge, ensomme, fattige. Kirkens Korshær driver bl.a. varmestuer, herberger, væresteder for børnefamilier og rådgivningstjenester. Læs mere på www.kirkenskorshaer.dk.

Fakta

Den Danske Frimurerorden

Den Danske Frimurerorden er et selvstændigt ordenssamfund, hvor mænd i alle aldre og fra alle erhverv og samfundsgrupper igennem 275 år har mødtes for at arbejde med deres personlige udvikling, udfordre deres værdigrundlag og forholde sig til livets store spørgsmål om eksistens, tro, etik og moral.

Medmennesket i centrum
Frimureri handler dog i høj grad også om at være og gøre noget for andre, og der er brug for en håndsrækning mange steder i samfundet – ikke mindst under den aktuelle sundhedskrise, der ligesom andre udfordringer rammer de svage og sårbare hårdest. Derfor er Ordenen begyndt at fortælle mere om sit almennyttige virke, dvs. det humanitære arbejde, der ligger i naturlig forlængelse af det frimureriske tankesæt med medmennesket i centrum.

Download pressemeddelelse (pdf).

Læs mere om frimureriet og Den Danske Frimurerorden her på hjemmesiden eller følg os facebook. Ved spørgsmål kan Ordenen kontaktes på mail ID@ddfo.dk eller telefon 3525 0150.