Walter Schwartz (født 1948)

Sovereign Grand Master

Ledende overlæge, cand.med. Installeret den 1. juni 2013 Optaget i Sankt Johanneslogen Maria til de Tre Hjerter i Odense den 4. april 1989. Ordenens højeste styrer bærer titlen "Ordenens Stormester" (OSM). Han er suveræn i sin ledelse af Ordenen, men bistås af Det Højeste Råd, som består af 14 medlemmer, der alle har Ordenens XI grad.

Ordenens højeste styrere gennem tiden

Bemærk venligst, at Den Danske Frimurerorden gennem årene har anvendt forskellige betegnelser for Ordenens højeste styrer.